RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-ZBKE30/04/2020BA6FTokyo Narita London Heathrow
G-ZBKE01/05/2020BA287London Heathrow San Francisco
G-ZBKE02/05/2020BA284San Francisco London Heathrow
G-ZBKE08/05/2020BA99London Heathrow Toronto
G-ZBKE09/05/2020BA98Toronto London Heathrow
G-ZBKE10/05/2020BA5London Heathrow Tokyo Narita
G-ZBKE11/05/2020BA6Tokyo Narita London Heathrow
G-ZBKE12/05/2020BA283London Heathrow Los Angeles
G-ZBKE12/05/2020BA282Los Angeles London Heathrow
G-ZBKE13/05/2020BA295London Heathrow Chicago O'Hare
G-ZBKE13/05/2020BA294Chicago O'Hare London Heathrow
G-ZBKE15/05/2020BA283London Heathrow Los Angeles
G-ZBKE15/05/2020BA282Los Angeles London Heathrow
G-ZBKE16/05/2020BA295London Heathrow Chicago O'Hare
G-ZBKE16/05/2020BA294Chicago O'Hare London Heathrow
G-ZBKE18/05/2020BA287London Heathrow San Francisco
G-ZBKE18/05/2020BA286San Francisco London Heathrow
G-ZBKE20/05/2020BA283London Heathrow Los Angeles
G-ZBKE20/05/2020BA282Los Angeles London Heathrow
G-ZBKE22/05/2020BA283London Heathrow Los Angeles
G-ZBKE22/05/2020BA282Los Angeles London Heathrow
G-ZBKE31/05/2020BA227London Heathrow Atlanta
G-ZBKE31/05/2020BA226Atlanta London Heathrow
G-ZBKE01/06/2020BA243London Heathrow Mexico City