RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-YMMF02/10/2020BA2263London Gatwick Kingston
G-YMMF02/10/2020BA2262Kingston London Gatwick
G-YMMF09/10/2020BA2263London Gatwick Kingston
G-YMMF09/10/2020BA2262Kingston London Gatwick
G-YMMF12/10/2020BA2157London GatwickAntiguaTrinidad & Tobago
G-YMMF12/10/2020BA2156Trinidad & TobagoAntiguaLondon Gatwick
G-YMMF14/10/2020BA2159London GatwickSt LuciaGrenada
G-YMMF14/10/2020BA2158GrenadaSt LuciaLondon Gatwick
G-YMMF15/10/2020BA2155London Gatwick Bridgetown
G-YMMF15/10/2020BA2154Bridgetown London Gatwick
G-YMMF17/10/2020BA2157London GatwickAntiguaSaint Kitts & Nevis
G-YMMF17/10/2020BA2256St Kitts & NevisAntiguaLondon Gatwick
G-YMMF21/10/2020BA9179London Gatwick London Heathrow
G-YMMF27/10/2020BA9170London Heathrow London Gatwick
G-YMMF30/10/2020BA2157London GatwickAntiguaTrinidad & Tobago