RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-VBZZ14/10/2019VS711TLondon Heathrow London Heathrow
G-VBZZ15/10/2019VS250London Heathrow Shanghai Pudong
G-VBZZ16/10/2019VS251Shanghai Pudong London Heathrow
G-VBZZ16/10/2019VS449London Heathrow Johannesburg
G-VBZZ17/10/2019VS450Johannesburg London Heathrow
G-VBZZ18/10/2019VS7London Heathrow Los Angeles
G-VBZZ18/10/2019VS8Los Angeles London Heathrow
G-VBZZ19/10/2019VS206London Heathrow Hong Kong
G-VBZZ20/10/2019VS207Hong Kong London Heathrow
G-VBZZ21/10/2019VS155London Heathrow Las Vegas