RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-EUYI17/05/2019BA728London Heathrow Geneva
G-EUYI17/05/2019BA729Geneva London Heathrow
G-EUYI17/05/2019BA316London Heathrow Paris CDG
G-EUYI17/05/2019BA323Paris CDG London Heathrow
G-EUYI17/05/2019BA972London Heathrow Hamburg
G-EUYI18/05/2019BA963Hamburg London Heathrow
G-EUYI18/05/2019BA982London Heathrow Berlin Tegel
G-EUYI18/05/2019BA983Berlin Tegel London Heathrow
G-EUYI18/05/2019BA838London Heathrow Dublin
G-EUYI18/05/2019BA839Dublin London Heathrow
G-EUYI19/05/2019BA800London Heathrow Keflavik
G-EUYI19/05/2019BA801Keflavik London Heathrow
G-EUYI19/05/2019BA348London Heathrow Nice
G-EUYI19/05/2019BA349Nice London Heathrow
G-EUYI20/05/2019BA388London Heathrow Brussels
G-EUYI20/05/2019BA391Brussels London Heathrow
G-EUYI20/05/2019BA992London Heathrow Berlin Tegel
G-EUYI20/05/2019BA994London Heathrow Berlin Tegel
G-EUYI20/05/2019BA993Berlin Tegel London Heathrow
G-EUYI20/05/2019BA995Berlin Tegel London Heathrow
G-EUYI21/05/2019BA1370London Heathrow Manchester
G-EUYI21/05/2019BA1389Manchester London Heathrow
G-EUYI21/05/2019BA886London Heathrow Bucharest
G-EUYI21/05/2019BA887Bucharest London Heathrow
G-EUYI21/05/2019BA1498London Heathrow Glasgow
G-EUYI22/05/2019BA1491Glasgow London Heathrow
G-EUYI22/05/2019BA574London Heathrow Milan Linate
G-EUYI22/05/2019BA575Milan Linate London Heathrow
G-EUYI22/05/2019BA718London Heathrow Zurich
G-EUYI22/05/2019BA719Zurich London Heathrow
G-EUYI22/05/2019BA1496London Heathrow Glasgow
G-EUYI23/05/2019BA1475Glasgow London Heathrow
G-EUYI23/05/2019BA712London Heathrow Zurich
G-EUYI23/05/2019BA713Zurich London Heathrow
G-EUYI23/05/2019BA910London Heathrow Frankfurt
G-EUYI23/05/2019BA404London Heathrow Brussels
G-EUYI23/05/2019BA911Frankfurt London Heathrow
G-EUYI24/05/2019BA389Brussels London Heathrow
G-EUYI24/05/2019BA752London Heathrow Basel
G-EUYI24/05/2019BA974London Heathrow Hamburg
G-EUYI24/05/2019BA753Basel London Heathrow
G-EUYI24/05/2019BA975Hamburg London Heathrow
G-EUYI24/05/2019BA884London Heathrow Bucharest
G-EUYI25/05/2019BA885Bucharest London Heathrow
G-EUYI25/05/2019BA676London Heathrow Istanbul Ataturk
G-EUYI25/05/2019BA677Istanbul Ataturk London Heathrow
G-EUYI26/05/2019BA660London Heathrow Chania
G-EUYI26/05/2019BA661Chania London Heathrow
G-EUYI26/05/2019BA680London Heathrow Istanbul Ataturk
G-EUYI27/05/2019BA675Istanbul Ataturk London Heathrow
G-EUYI27/05/2019BA560London Heathrow Rome Fiumicino
G-EUYI27/05/2019BA559Rome Fiumicino London Heathrow
G-EUYI27/05/2019BA1498London Heathrow Glasgow
G-EUYI28/05/2019BA1491Glasgow London Heathrow
G-EUYI28/05/2019BA574London Heathrow Milan Linate
G-EUYI28/05/2019BA575Milan Linate London Heathrow
G-EUYI28/05/2019BA912London Heathrow Frankfurt
G-EUYI28/05/2019BA913Frankfurt London Heathrow
G-EUYI29/05/2019BA710London Heathrow Zurich
G-EUYI29/05/2019BA711Zurich London Heathrow
G-EUYI29/05/2019BA684London Heathrow Innsbruck
G-EUYI29/05/2019BA685Innsbruck London Heathrow
G-EUYI29/05/2019BA1421Belfast City London Heathrow
G-EUYI30/05/2019BA846London Heathrow Warsaw
G-EUYI30/05/2019BA847Warsaw London Heathrow
G-EUYI30/05/2019BA433Amsterdam London Heathrow
G-EUYI30/05/2019BA822London Heathrow Copenhagen
G-EUYI30/05/2019BA432London Heathrow Amsterdam
G-EUYI31/05/2019BA811Copenhagen London Heathrow
G-EUYI31/05/2019BA496London Heathrow Palma
G-EUYI31/05/2019BA497Palma London Heathrow
G-EUYI31/05/2019BA1488London Heathrow Glasgow
G-EUYI31/05/2019BA1495Glasgow London Heathrow
G-EUYI31/05/2019BA1318London Heathrow Aberdeen
G-EUYI01/06/2019BA1303Aberdeen London Heathrow
G-EUYI01/06/2019BA962London Heathrow Hamburg
G-EUYI01/06/2019BA969Hamburg London Heathrow
G-EUYI01/06/2019BA986London Heathrow Berlin Tegel
G-EUYI01/06/2019BA987Berlin Tegel London Heathrow
G-EUYI02/06/2019BA800London Heathrow Keflavik
G-EUYI02/06/2019BA801Keflavik London Heathrow
G-EUYI02/06/2019BA348London Heathrow Nice
G-EUYI02/06/2019BA349Nice London Heathrow
G-EUYI03/06/2019BA1324London Heathrow Newcastle (NCL, UK)
G-EUYI03/06/2019BA1325Newcastle (NCL, UK) London Heathrow
G-EUYI03/06/2019BA654London Heathrow Corfu
G-EUYI03/06/2019BA655Corfu London Heathrow
G-EUYI03/06/2019BA916London Heathrow Frankfurt
G-EUYI04/06/2019BA901Frankfurt London Heathrow
G-EUYI04/06/2019BA848London Heathrow Zagreb
G-EUYI04/06/2019BA849Zagreb London Heathrow
G-EUYI04/06/2019BA1488London Heathrow Glasgow
G-EUYI04/06/2019BA1495Glasgow London Heathrow
G-EUYI04/06/2019BA1404London Heathrow Manchester
G-EUYI05/06/2019BA1385Manchester London Heathrow
G-EUYI05/06/2019BA950London Heathrow Munich
G-EUYI05/06/2019BA951Munich London Heathrow
G-EUYI05/06/2019BA316London Heathrow Paris CDG
G-EUYI05/06/2019BA323Paris CDG London Heathrow
G-EUYI05/06/2019BA1426London Heathrow Belfast City
G-EUYI06/06/2019BA1427Belfast City London Heathrow
G-EUYI06/06/2019BA878London Heathrow St Petersburg
G-EUYI06/06/2019BA879St Petersburg London Heathrow
G-EUYI06/06/2019BA1420London Heathrow Belfast City
G-EUYI06/06/2019BA1421Belfast City London Heathrow
G-EUYI07/06/2019BA540London Heathrow Bologna
G-EUYI07/06/2019BA541Bologna London Heathrow
G-EUYI07/06/2019BA433Amsterdam London Heathrow
G-EUYI07/06/2019BA432London Heathrow Amsterdam
G-EUYI07/06/2019BA1498London Heathrow Glasgow
G-EUYI08/06/2019BA1477Glasgow London Heathrow
G-EUYI08/06/2019BA344London Heathrow Nice
G-EUYI08/06/2019BA345Nice London Heathrow
G-EUYI08/06/2019BA570London Heathrow Milan Linate
G-EUYI09/06/2019BA561Milan Linate London Heathrow
G-EUYI09/06/2019BA346London Heathrow Nice
G-EUYI09/06/2019BA347Nice London Heathrow
G-EUYI09/06/2019BA464London Heathrow Madrid
G-EUYI09/06/2019BA465Madrid London Heathrow
G-EUYI10/06/2019BA990London Heathrow Berlin Tegel
G-EUYI10/06/2019BA991Berlin Tegel London Heathrow
G-EUYI10/06/2019BA438London Heathrow Amsterdam
G-EUYI10/06/2019BA439Amsterdam London Heathrow
G-EUYI10/06/2019BA956London Heathrow Munich
G-EUYI10/06/2019BA957Munich London Heathrow
G-EUYI11/06/2019BA650London Heathrow Mykonos
G-EUYI11/06/2019BA651Mykonos London Heathrow
G-EUYI11/06/2019BA570London Heathrow Milan Linate
G-EUYI12/06/2019BA561Milan Linate London Heathrow
G-EUYI12/06/2019BA878London Heathrow St Petersburg
G-EUYI12/06/2019BA879St Petersburg London Heathrow
G-EUYI12/06/2019BA916London Heathrow Frankfurt
G-EUYI13/06/2019BA901Frankfurt London Heathrow
G-EUYI13/06/2019BA950London Heathrow Munich
G-EUYI13/06/2019BA951Munich London Heathrow
G-EUYI13/06/2019BA912London Heathrow Frankfurt
G-EUYI13/06/2019BA913Frankfurt London Heathrow
G-EUYI13/06/2019BA1496London Heathrow Glasgow
G-EUYI14/06/2019BA1475Glasgow London Heathrow
G-EUYI14/06/2019BA316London Heathrow Paris CDG
G-EUYI14/06/2019BA323Paris CDG London Heathrow
G-EUYI14/06/2019BA972London Heathrow Hamburg
G-EUYI15/06/2019BA963Hamburg London Heathrow
G-EUYI15/06/2019BA982London Heathrow Berlin Tegel
G-EUYI15/06/2019BA983Berlin Tegel London Heathrow
G-EUYI15/06/2019BA8592London Heathrow Preveza
G-EUYI15/06/2019BA8593Preveza London Heathrow
G-EUYI16/06/2019BA882London Heathrow Kiev
G-EUYI16/06/2019BA883Kiev London Heathrow