RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-EUYI22/12/2018BA811Copenhagen London Heathrow
G-EUYI22/12/2018BA576London Heathrow Milan Linate
G-EUYI22/12/2018BA577Milan Linate London Heathrow
G-EUYI22/12/2018BA9274London Heathrow Shannon
G-EUYI02/01/2019BA9271Shannon London Heathrow
G-EUYI04/01/2019BA894London Heathrow Keflavik
G-EUYI04/01/2019BA895Keflavik London Heathrow
G-EUYI04/01/2019BA680London Heathrow Istanbul Ataturk
G-EUYI05/01/2019BA675Istanbul Ataturk London Heathrow
G-EUYI05/01/2019BA682London Heathrow Salzburg
G-EUYI05/01/2019BA683Salzburg London Heathrow
G-EUYI06/01/2019BA838London Heathrow Dublin
G-EUYI06/01/2019BA839Dublin London Heathrow
G-EUYI07/01/2019BA906London Heathrow Frankfurt
G-EUYI07/01/2019BA907Frankfurt London Heathrow
G-EUYI07/01/2019BA1396London Heathrow Manchester
G-EUYI07/01/2019BA1403Manchester London Heathrow
G-EUYI07/01/2019BA786London Heathrow Stockholm Arlanda
G-EUYI08/01/2019BA771Stockholm Arlanda London Heathrow
G-EUYI08/01/2019BA834London Heathrow Dublin
G-EUYI08/01/2019BA835Dublin London Heathrow
G-EUYI08/01/2019BA680London Heathrow Istanbul Ataturk
G-EUYI09/01/2019BA675Istanbul Ataturk London Heathrow
G-EUYI09/01/2019BA766London Heathrow Oslo
G-EUYI09/01/2019BA767Oslo London Heathrow
G-EUYI09/01/2019BA802London Heathrow Gothenburg
G-EUYI10/01/2019BA803Gothenburg London Heathrow
G-EUYI10/01/2019BA1468London Heathrow Inverness
G-EUYI10/01/2019BA1469Inverness London Heathrow
G-EUYI10/01/2019BA782London Heathrow Stockholm Arlanda
G-EUYI10/01/2019BA783Stockholm Arlanda London Heathrow
G-EUYI11/01/2019BA598London Heathrow Venice
G-EUYI12/01/2019BA599Venice London Heathrow
G-EUYI12/01/2019BA878London Heathrow St Petersburg
G-EUYI12/01/2019BA879St Petersburg London Heathrow
G-EUYI12/01/2019BA988London Heathrow Berlin Tegel
G-EUYI13/01/2019BA981Berlin Tegel London Heathrow
G-EUYI13/01/2019BA1312London Heathrow Aberdeen
G-EUYI13/01/2019BA1452London Heathrow Edinburgh
G-EUYI13/01/2019BA1313Aberdeen London Heathrow
G-EUYI13/01/2019BA1459Edinburgh London Heathrow
G-EUYI13/01/2019BA770London Heathrow Oslo
G-EUYI14/01/2019BA887Bucharest London Heathrow
G-EUYI15/01/2019BA1390London Heathrow Manchester
G-EUYI15/01/2019BA1395Manchester London Heathrow
G-EUYI15/01/2019BA1312London Heathrow Aberdeen
G-EUYI15/01/2019BA1313Aberdeen London Heathrow
G-EUYI16/01/2019BA710London Heathrow Zurich
G-EUYI16/01/2019BA711Zurich London Heathrow
G-EUYI16/01/2019BA782London Heathrow Stockholm Arlanda
G-EUYI17/01/2019BA640London Heathrow Athens
G-EUYI17/01/2019BA641Athens London Heathrow
G-EUYI17/01/2019BA348London Heathrow Nice
G-EUYI17/01/2019BA349Nice London Heathrow
G-EUYI18/01/2019BA458London Heathrow Madrid
G-EUYI18/01/2019BA459Madrid London Heathrow
G-EUYI18/01/2019BA954London Heathrow Munich
G-EUYI18/01/2019BA955Munich London Heathrow
G-EUYI20/01/2019BA632London Heathrow Athens
G-EUYI20/01/2019BA633Athens London Heathrow
G-EUYI21/01/2019BA882London Heathrow Kiev
G-EUYI21/01/2019BA883Kiev London Heathrow
G-EUYI21/01/2019BA580London Heathrow Milan Malpensa
G-EUYI21/01/2019BA581Milan Malpensa London Heathrow