RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-EUYI22/02/2019BA901Frankfurt London Heathrow
G-EUYI22/02/2019BA554London Heathrow Rome Fiumicino
G-EUYI22/02/2019BA348London Heathrow Nice
G-EUYI22/02/2019BA555Rome Fiumicino London Heathrow
G-EUYI22/02/2019BA349Nice London Heathrow
G-EUYI23/02/2019BA662London Heathrow Larnaca
G-EUYI23/02/2019BA663Larnaca London Heathrow
G-EUYI24/02/2019BA662London Heathrow Larnaca
G-EUYI24/02/2019BA663Larnaca London Heathrow
G-EUYI25/02/2019BA1472London Heathrow Glasgow
G-EUYI25/02/2019BA1477Glasgow London Heathrow
G-EUYI25/02/2019BA816London Heathrow Copenhagen
G-EUYI25/02/2019BA817Copenhagen London Heathrow
G-EUYI25/02/2019BA932London Heathrow Dusseldorf
G-EUYI25/02/2019BA933Dusseldorf London Heathrow
G-EUYI26/02/2019BA456London Heathrow Madrid
G-EUYI26/02/2019BA457Madrid London Heathrow
G-EUYI26/02/2019BA378London Heathrow Toulouse
G-EUYI26/02/2019BA379Toulouse London Heathrow
G-EUYI26/02/2019BA972London Heathrow Hamburg
G-EUYI27/02/2019BA963Hamburg London Heathrow
G-EUYI27/02/2019BA726London Heathrow Geneva
G-EUYI27/02/2019BA727Geneva London Heathrow
G-EUYI27/02/2019BA542London Heathrow Bologna
G-EUYI27/02/2019BA545Bologna London Heathrow
G-EUYI27/02/2019BA1376London Heathrow Manchester
G-EUYI28/02/2019BA1385Manchester London Heathrow
G-EUYI28/02/2019BA834London Heathrow Dublin
G-EUYI28/02/2019BA835Dublin London Heathrow
G-EUYI28/02/2019BA1452London Heathrow Edinburgh
G-EUYI28/02/2019BA1459Edinburgh London Heathrow
G-EUYI01/03/2019BA936London Heathrow Dusseldorf
G-EUYI01/03/2019BA937Dusseldorf London Heathrow
G-EUYI01/03/2019BA1416London Heathrow Belfast City
G-EUYI01/03/2019BA1417Belfast City London Heathrow
G-EUYI01/03/2019BA1488London Heathrow Glasgow
G-EUYI01/03/2019BA1495Glasgow London Heathrow
G-EUYI02/03/2019BA428London Heathrow Amsterdam
G-EUYI02/03/2019BA429Amsterdam London Heathrow
G-EUYI02/03/2019BA662London Heathrow Larnaca
G-EUYI02/03/2019BA663Larnaca London Heathrow
G-EUYI03/03/2019BA686London Heathrow Innsbruck
G-EUYI03/03/2019BA632London Heathrow Athens
G-EUYI03/03/2019BA687Innsbruck London Heathrow
G-EUYI03/03/2019BA633Athens London Heathrow
G-EUYI04/03/2019BA664London Heathrow Larnaca
G-EUYI04/03/2019BA665Larnaca London Heathrow
G-EUYI04/03/2019BA326London Heathrow Paris CDG
G-EUYI05/03/2019BA303Paris CDG London Heathrow
G-EUYI05/03/2019BA684London Heathrow Innsbruck
G-EUYI05/03/2019BA568London Heathrow Milan Linate
G-EUYI05/03/2019BA685Innsbruck London Heathrow
G-EUYI05/03/2019BA569Milan Linate London Heathrow
G-EUYI05/03/2019BA1494London Heathrow Glasgow
G-EUYI06/03/2019BA1475Glasgow London Heathrow
G-EUYI06/03/2019BA982London Heathrow Berlin Tegel
G-EUYI06/03/2019BA983Berlin Tegel London Heathrow
G-EUYI06/03/2019BA986London Heathrow Berlin Tegel
G-EUYI06/03/2019BA987Berlin Tegel London Heathrow
G-EUYI07/03/2019BA790London Heathrow Gothenburg
G-EUYI07/03/2019BA791Gothenburg London Heathrow
G-EUYI07/03/2019BA1396London Heathrow Manchester
G-EUYI07/03/2019BA1403Manchester London Heathrow
G-EUYI07/03/2019BA972London Heathrow Hamburg
G-EUYI08/03/2019BA963Hamburg London Heathrow
G-EUYI08/03/2019BA668London Heathrow Marrakesh
G-EUYI08/03/2019BA669Marrakesh London Heathrow
G-EUYI08/03/2019BA1492London Heathrow Glasgow
G-EUYI08/03/2019BA1497Glasgow London Heathrow
G-EUYI09/03/2019BA1434London Heathrow Edinburgh
G-EUYI09/03/2019BA1441Edinburgh London Heathrow
G-EUYI09/03/2019BA766London Heathrow Oslo
G-EUYI09/03/2019BA767Oslo London Heathrow
G-EUYI09/03/2019BA1318London Heathrow Aberdeen
G-EUYI10/03/2019BA1303Aberdeen London Heathrow
G-EUYI10/03/2019BA588London Heathrow Milan Linate
G-EUYI10/03/2019BA680London Heathrow Istanbul Ataturk
G-EUYI10/03/2019BA589Milan Linate London Heathrow
G-EUYI11/03/2019BA675Istanbul Ataturk London Heathrow
G-EUYI11/03/2019BA1416London Heathrow Belfast City
G-EUYI11/03/2019BA1417Belfast City London Heathrow
G-EUYI11/03/2019BA932London Heathrow Dusseldorf
G-EUYI11/03/2019BA933Dusseldorf London Heathrow
G-EUYI12/03/2019BA578London Heathrow Venice
G-EUYI12/03/2019BA579Venice London Heathrow
G-EUYI12/03/2019BA826London Heathrow Dublin
G-EUYI13/03/2019BA814London Heathrow Copenhagen
G-EUYI13/03/2019BA815Copenhagen London Heathrow
G-EUYI13/03/2019BA920London Heathrow Stuttgart
G-EUYI13/03/2019BA919Stuttgart London Heathrow
G-EUYI14/03/2019BA882London Heathrow Kiev
G-EUYI14/03/2019BA883Kiev London Heathrow
G-EUYI14/03/2019BA920London Heathrow Stuttgart
G-EUYI14/03/2019BA919Stuttgart London Heathrow
G-EUYI15/03/2019BA882London Heathrow Kiev
G-EUYI15/03/2019BA883Kiev London Heathrow
G-EUYI15/03/2019BA348London Heathrow Nice
G-EUYI15/03/2019BA349Nice London Heathrow
G-EUYI16/03/2019BA466London Heathrow Bilbao
G-EUYI16/03/2019BA467Bilbao London Heathrow
G-EUYI16/03/2019BA362London Heathrow Lyon
G-EUYI16/03/2019BA363Lyon London Heathrow
G-EUYI17/03/2019BA736London Heathrow Geneva
G-EUYI17/03/2019BA737Geneva London Heathrow
G-EUYI18/03/2019BA492London Heathrow Gibraltar
G-EUYI18/03/2019BA493Gibraltar London Heathrow
G-EUYI18/03/2019BA870London Heathrow Budapest
G-EUYI19/03/2019BA865Budapest London Heathrow
G-EUYI19/03/2019BA852London Heathrow Prague
G-EUYI19/03/2019BA859Prague London Heathrow
G-EUYI19/03/2019BA870London Heathrow Budapest
G-EUYI20/03/2019BA865Budapest London Heathrow
G-EUYI20/03/2019BA794London Heathrow Helsinki
G-EUYI20/03/2019BA799Helsinki London Heathrow
G-EUYI21/03/2019BA1334London Heathrow Newcastle (NCL, UK)
G-EUYI21/03/2019BA1335Newcastle (NCL, UK) London Heathrow
G-EUYI21/03/2019BA770London Heathrow Oslo
G-EUYI22/03/2019BA761Oslo London Heathrow
G-EUYI22/03/2019BA886London Heathrow Bucharest
G-EUYI22/03/2019BA887Bucharest London Heathrow
G-EUYI22/03/2019BA1376London Heathrow Manchester
G-EUYI23/03/2019BA1385Manchester London Heathrow
G-EUYI23/03/2019BA454London Heathrow Malaga
G-EUYI23/03/2019BA1482London Heathrow Glasgow
G-EUYI23/03/2019BA1487Glasgow London Heathrow
G-EUYI23/03/2019BA455Malaga London Heathrow
G-EUYI24/03/2019BA664London Heathrow Larnaca
G-EUYI24/03/2019BA665Larnaca London Heathrow
G-EUYI24/03/2019BA570London Heathrow Milan Linate