RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-EUYF20/07/2019BA499Lisbon London Heathrow
G-EUYF20/07/2019BA474London Heathrow Barcelona
G-EUYF20/07/2019BA475Barcelona London Heathrow
G-EUYF20/07/2019BA370London Heathrow Marseille
G-EUYF20/07/2019BA371Marseille London Heathrow
G-EUYF21/07/2019BA366London Heathrow Marseille
G-EUYF21/07/2019BA367Marseille London Heathrow
G-EUYF21/07/2019BA368London Heathrow Marseille
G-EUYF21/07/2019BA369Marseille London Heathrow
G-EUYF21/07/2019BA330London Heathrow Marseille
G-EUYF22/07/2019BA353Marseille London Heathrow
G-EUYF22/07/2019BA862London Heathrow Prague
G-EUYF22/07/2019BA406London Heathrow Barcelona
G-EUYF22/07/2019BA863Prague London Heathrow
G-EUYF22/07/2019BA407Barcelona London Heathrow
G-EUYF23/07/2019BA478London Heathrow Barcelona
G-EUYF23/07/2019BA479Barcelona London Heathrow
G-EUYF23/07/2019BA362London Heathrow Lyon
G-EUYF23/07/2019BA482London Heathrow Barcelona
G-EUYF23/07/2019BA363Lyon London Heathrow
G-EUYF24/07/2019BA477Barcelona London Heathrow
G-EUYF24/07/2019BA484London Heathrow Barcelona
G-EUYF24/07/2019BA485Barcelona London Heathrow
G-EUYF24/07/2019BA610London Heathrow Palermo
G-EUYF24/07/2019BA611Palermo London Heathrow
G-EUYF25/07/2019BA492London Heathrow Gibraltar
G-EUYF25/07/2019BA493Gibraltar London Heathrow
G-EUYF25/07/2019BA869Budapest London Heathrow
G-EUYF25/07/2019BA868London Heathrow Budapest
G-EUYF26/07/2019BA360London Heathrow Lyon
G-EUYF26/07/2019BA702London Heathrow Vienna
G-EUYF26/07/2019BA703Vienna London Heathrow
G-EUYF26/07/2019BA364London Heathrow Lyon
G-EUYF27/07/2019BA365Lyon London Heathrow
G-EUYF27/07/2019BA704London Heathrow Vienna
G-EUYF27/07/2019BA896London Heathrow Pula
G-EUYF27/07/2019BA705Vienna London Heathrow
G-EUYF27/07/2019BA870London Heathrow Budapest
G-EUYF27/07/2019BA897Pula London Heathrow
G-EUYF28/07/2019BA865Budapest London Heathrow
G-EUYF28/07/2019BA862London Heathrow Prague
G-EUYF28/07/2019BA863Prague London Heathrow
G-EUYF29/07/2019BA472London Heathrow Barcelona
G-EUYF29/07/2019BA473Barcelona London Heathrow
G-EUYF30/07/2019BA501Lisbon London Heathrow
G-EUYF30/07/2019BA502London Heathrow Lisbon
G-EUYF30/07/2019BA503Lisbon London Heathrow
G-EUYF31/07/2019BA696London Heathrow Vienna
G-EUYF31/07/2019BA697Vienna London Heathrow
G-EUYF31/07/2019BA480London Heathrow Barcelona
G-EUYF31/07/2019BA481Barcelona London Heathrow
G-EUYF31/07/2019BA870London Heathrow Budapest
G-EUYF01/08/2019BA865Budapest London Heathrow
G-EUYF01/08/2019BA862London Heathrow Prague
G-EUYF01/08/2019BA863Prague London Heathrow
G-EUYF01/08/2019BA704London Heathrow Vienna
G-EUYF01/08/2019BA705Vienna London Heathrow
G-EUYF02/08/2019BA472London Heathrow Barcelona
G-EUYF02/08/2019BA473Barcelona London Heathrow
G-EUYF02/08/2019BA874London Heathrow Budapest
G-EUYF02/08/2019BA875Budapest London Heathrow
G-EUYF02/08/2019BA858London Heathrow Prague
G-EUYF03/08/2019BA853Prague London Heathrow
G-EUYF03/08/2019BA700London Heathrow Vienna
G-EUYF03/08/2019BA701Vienna London Heathrow
G-EUYF03/08/2019BA856London Heathrow Prague
G-EUYF03/08/2019BA857Prague London Heathrow
G-EUYF04/08/2019BA416London Heathrow Luxembourg
G-EUYF04/08/2019BA417Luxembourg London Heathrow
G-EUYF04/08/2019BA406London Heathrow Barcelona
G-EUYF04/08/2019BA407Barcelona London Heathrow
G-EUYF04/08/2019BA364London Heathrow Lyon
G-EUYF05/08/2019BA365Lyon London Heathrow
G-EUYF05/08/2019BA794London Heathrow Helsinki
G-EUYF05/08/2019BA799Helsinki London Heathrow
G-EUYF05/08/2019BA487Barcelona London Heathrow
G-EUYF06/08/2019BA492London Heathrow Gibraltar
G-EUYF06/08/2019BA493Gibraltar London Heathrow
G-EUYF06/08/2019BA858London Heathrow Prague
G-EUYF07/08/2019BA853Prague London Heathrow
G-EUYF07/08/2019BA866London Heathrow Budapest
G-EUYF07/08/2019BA418London Heathrow Luxembourg
G-EUYF07/08/2019BA867Budapest London Heathrow
G-EUYF07/08/2019BA419Luxembourg London Heathrow
G-EUYF08/08/2019BA500London Heathrow Lisbon
G-EUYF08/08/2019BA501Lisbon London Heathrow
G-EUYF08/08/2019BA486London Heathrow Barcelona
G-EUYF08/08/2019BA487Barcelona London Heathrow
G-EUYF09/08/2019BA990London Heathrow Berlin Tegel
G-EUYF09/08/2019BA991Berlin Tegel London Heathrow
G-EUYF09/08/2019BA836London Heathrow Dublin
G-EUYF09/08/2019BA837Dublin London Heathrow
G-EUYF10/08/2019BA428London Heathrow Amsterdam
G-EUYF10/08/2019BA429Amsterdam London Heathrow
G-EUYF10/08/2019BA1442London Heathrow Edinburgh
G-EUYF10/08/2019BA1445Edinburgh London Heathrow
G-EUYF10/08/2019BA1488London Heathrow Glasgow
G-EUYF10/08/2019BA1495Glasgow London Heathrow
G-EUYF10/08/2019BA1460London Heathrow Edinburgh
G-EUYF11/08/2019BA1439Edinburgh London Heathrow
G-EUYF11/08/2019BA344London Heathrow Nice
G-EUYF11/08/2019BA345Nice London Heathrow
G-EUYF11/08/2019BA1420London Heathrow Belfast City
G-EUYF11/08/2019BA1421Belfast City London Heathrow
G-EUYF12/08/2019BA936London Heathrow Dusseldorf
G-EUYF12/08/2019BA937Dusseldorf London Heathrow
G-EUYF12/08/2019BA560London Heathrow Rome Fiumicino
G-EUYF12/08/2019BA559Rome Fiumicino London Heathrow
G-EUYF12/08/2019BA1498London Heathrow Glasgow
G-EUYF13/08/2019BA1491Glasgow London Heathrow
G-EUYF13/08/2019BA1446London Heathrow Edinburgh
G-EUYF13/08/2019BA1453Edinburgh London Heathrow
G-EUYF13/08/2019BA824London Heathrow Dublin
G-EUYF13/08/2019BA823Dublin London Heathrow
G-EUYF15/08/2019BA882London Heathrow Kiev
G-EUYF15/08/2019BA883Kiev London Heathrow
G-EUYF15/08/2019BA782London Heathrow Stockholm Arlanda
G-EUYF15/08/2019BA783Stockholm Arlanda London Heathrow
G-EUYF16/08/2019BA846London Heathrow Warsaw
G-EUYF16/08/2019BA847Warsaw London Heathrow
G-EUYF16/08/2019BA910London Heathrow Frankfurt
G-EUYF16/08/2019BA911Frankfurt London Heathrow
G-EUYF16/08/2019BA1498London Heathrow Glasgow
G-EUYF17/08/2019BA1477Glasgow London Heathrow
G-EUYF17/08/2019BA344London Heathrow Nice
G-EUYF17/08/2019BA345Nice London Heathrow
G-EUYF17/08/2019BA786London Heathrow Stockholm Arlanda
G-EUYF18/08/2019BA771Stockholm Arlanda London Heathrow
G-EUYF18/08/2019BA834London Heathrow Dublin
G-EUYF18/08/2019BA835Dublin London Heathrow
G-EUYF18/08/2019BA1448London Heathrow Edinburgh
G-EUYF18/08/2019BA1455Edinburgh London Heathrow
G-EUYF18/08/2019BA720London Heathrow Zurich
G-EUYF19/08/2019BA709Zurich London Heathrow
G-EUYF19/08/2019BA306London Heathrow Paris CDG
G-EUYF19/08/2019BA309Paris CDG London Heathrow
G-EUYF19/08/2019BA940London Heathrow Dusseldorf
G-EUYF19/08/2019BA941Dusseldorf London Heathrow
G-EUYF19/08/2019BA1492London Heathrow Glasgow
G-EUYF19/08/2019BA1497Glasgow London Heathrow
G-EUYF20/08/2019BA370London Heathrow Marseille