FromViaTo
Boston London Heathrow
Chicago O'Hare London Heathrow
Lagos London Heathrow
London Heathrow Boston
London Heathrow Chicago O'Hare
London Heathrow Lagos
London Heathrow New York JFK
London Heathrow Philadelphia
London Heathrow Washington Dulles
New York JFK London Heathrow
Philadelphia London Heathrow
Washington Dulles London Heathrow