RegoTypeBaseConfigurationLiveryStatus
G-BNLYB747-400LHR14F/52J/36W/235YLandorActive
G-BYGAB747-400LHR14F/86J/30W/145YWhite Union Flag With CrestActive
G-BYGBB747-400LHR14F/86J/30W/145YWhite Union Flag With CrestActive
G-BYGCB747-400LHR14F/86J/30W/145YBOAC RetroActive
G-BYGDB747-400LHR14F/86J/30W/145YUnion FlagActive
G-BYGEB747-400LHR14F/86J/30W/145YWhite Union Flag With CrestActive
G-BYGFB747-400LHR14F/86J/30W/145YUnion FlagActive
G-BYGGB747-400LHR14F/86J/30W/145YUnion FlagActive
G-CIVAB747-400LHR14F/52J/36W/235YUnion FlagActive
G-CIVBB747-400LHR14F/52J/36W/235YNegusActive
G-CIVCB747-400LHR14F/52J/36W/235YWhite Union Flag/OneWorldActive
G-CIVDB747-400LHR14F/52J/36W/235YWhite Union Flag/OneWorldActive
G-CIVEB747-400LHR14F/52J/36W/235YUnion FlagActive
G-CIVFB747-400LHR14F/86J/30W/145YWhite Union Flag with CrestActive
G-CIVHB747-400LHR14F/86J/30W/145YUnion FlagActive
G-CIVIB747-400LHR14F/86J/30W/145YWhite Union Flag/OneWorldActive
G-CIVJB747-400LHR14F/52J/36W/235YUnion FlagActive
G-CIVKB747-400LHR14F/52J/36W/235YUnion Flag/OneWorldActive
G-CIVLB747-400LHR14F/52J/36W/235YUnion Flag/OneWorldActive
G-CIVOB747-400LHR14F/52J/36W/235YWhite Union Flag with CrestActive
G-CIVPB747-400LHR14F/52J/36W/235YUnion FlagActive
G-CIVRB747-400LHR14F/86J/30W/145YWhite Union Flag with CrestActive
G-CIVSB747-400LHR14F/86J/30W/145YWhite Union Flag with CrestActive
G-CIVTB747-400LHR14F/52J/36W/235YWhite Union Flag with CrestActive
G-CIVUB747-400LHR14F/52J/36W/235YUnion Flag with CrestActive
G-CIVVB747-400LHR14F/86J/30W/145YWhite Union Flag with CrestActive
G-CIVWB747-400LHR14F/86J/30W/145YWhite Union Flag with CrestActive
G-CIVXB747-400LHR14F/86J/30W/145YWhite Union Flag with CrestActive
G-CIVYB747-400LHR14F/86J/30W/145YWhite Union Flag with CrestActive
G-CIVZB747-400LHR14F/86J/30W/145YWhite Union Flag/OneWorldActive